Gehoorzaamheid

Informatie groepen en klassen

Indeling en doel der klassen (groepen)

Elke hond, die de nodige inentingen heeft gekregen, is toegelaten. Verder is de meest ruige bastaard even welkom als de mooiste tentoonstellingshond. Het gaat hier duidelijk om de hond als sociaal wezen, wat ook zijn afkomst mag zijn. Deze regel geldt tevens voor alle klassen in onze hondenschool.
Afhankelijk van de leeftijd en de vorderingen welke de hond maakt, doorloopt hij de verschillende hierna beschreven groepen of klassen.

  • Puppyklas:

Het hoofddoel van deze klas is enerzijds het socialiseren van de honden onderling en anderzijds de relatie mens – hond. De nieuwe geleiders wordt aangeleerd hoe ze hun pup of jonge hond optimaal kunnen begeleiden, door hun de lichaamstaal van hun hond te leren begrijpen.
Deze klas vergemakkelijkt de overgang naar klasse A.

  • A-klas:

Er wordt in deze klas aandacht geschonken aan het correct volgen aan de leiband.
Ook de zit-, lig- en sta-oefeningen nemen een belangrijke plaats in.
Er wordt verder gewerkt aan het omgaan met andere honden en mensen.
Aandacht wordt besteed aan de oefeningen die de hond moet beheersen om in klas B te kunnen meedoen

  • B-klas:

Deze klas wordt ook de klas van de gevorderden genoemd. Zij is toegankelijk voor alle honden welke geslaagd zijn in het overgangsexamen van klas A. Hier worden de oefeningen, aangeleerd in de klas A, verder uitgediept. Ook worden er enkele nieuwe oefeningen ingelast, toegespitst op het vergroten van de afstand tussen hond en geleider en het verlengen van de duur van de oefening.
Dit is nodig als basis voor later in de klas C.

  • C-klas of Brevet:

Het Brevet is een examen dat gekeurd wordt door officiële keurmeesters van de KKUSH Sectie 4B. Deze proef dient niet noodzakelijk in eigen club te gebeuren maar kan in elke andere club.
Na het vervullen van formaliteiten van inschrijving en het betalen van het inschrijvingsgeld bij de betrokken club kan aan de proef worden deelgenomen.

Om te weten waar en wanneer deze proeven worden georganiseerd kan de sportkalender worden geconsulteerd. Deze sportkalender is door de KKUSH uitgegeven.
Deze proef houdt onder meer in dat de hond correct volgt, met en zonder lijn.
De klassieke houdingen zoals zitten, liggen en staan moet hij onberispelijk uitvoeren.
Zelfs ergens alleen blijven liggen tot zijn baas hem terug roept. Terugsturen (oproepen en terug)
Een weggeworpen voorwerp terughalen vervolledigd de opgave.
De proeven voor het behalen van een brevet staan open voor alle honden.

De eigenaar moet wel lid zijn van een club, aangesloten bij de KKUSH.
Om het brevet te bekomen en daarmee over te gaan naar de wedstrijdklassen, moet de hond tenminste 50% van de punten behalen op elke oefening en 70% op het totaal van de te behalen punten.
Bovendien mogen slechts 10 punten afgetrokken zijn voor “algemene houding.
Maximum 2 mislukte oefeningen mogen éénmaal overgedaan worden. Indien de herkansing lukt, wordt slechts de helft van de punten op deze oefening toegekend.

  • Debutanten:

Na het behalen van het brevet komt de hond automatisch uit in deze groep.
Daar worden de geleiders en honden verder onderricht en voorbereid op het spelen van wedstrijden waarvan er zo over het ganse land een 70 tal per jaar gehouden worden. Om aan deze proef te kunnen deelnemen moet de geleider in het bezit zijn van een werkboek (blauw). Dat moet aangevraagd worden bij de KKUSH. Het debutanten programma is een wedstrijdprogramma dat overeenkomt met een correct gespeeld brevet met eventueel een kleine variatie op bepaalde oefeningen.

  • Programma 1: In deze groep wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen nog verhoogd
  • Programma 2:

Dit is de hoogste klas die momenteel bestaat. Hier wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen nog verhoogd. Het ter plaatse blijven met geleider uit het zicht, terug zenden naar de plaats, houdingen op alle soorten toestellen en mogelijke manieren, opzoeken en terugbrengen van een verloren voorwerp, terugbrengen van een vreemd voorwerp, enz.

!!!Waarschuwing!!!

We zouden graag de eigenaars van honden vragen de uitwerpselen van de honden op te rapen op en buiten de terreinen van dressage.

By’t bevuilen van het terrein, waar les gegeven wordt,zal een boete gevraagd worden van 1€ voor kaka 0,50€ voor pipi.

Het is aangeraden met de hond te wandelen voor de les om accidenten te voorkomen.